+46 (0)70 5988 884 || info@ventlux.se


Våra tjänster

Byte av fläktar och aggregat

Konstruktion av kompletta ventilationsanläggningar

Arkitekt tjänster med/och bygglovshandlingar, från planritning till brandskydds-intyg.

KA - Kontrollansvarig med kontrollplan

Luftflödesprotokoll 

OVK kontroll

Åtgärder efter OVK-anmärkningar 

Kontorsanpassningar

Ny- och ombyggnad av ventilationsanläggningar

Hjälper privatpersoner och företag

Energieffektivisering enligt gängse miljömålen i BBR och PBL

Rengöring av frånluft och tilluft